הדרכות פאנל ניהול

 • הזמנות

  רשימת הזמנות
  דף הזמנה
  דוחות על המכירות
  משלוחים
  שיחה חוזרת

 • מוצרים

  קטגוריות
  מוצרים
  תכונות
  מסננים
  אפשרויות מוצר

 • לקוחות

  ספקים/מוכרים
  לקוחות

 • אתר אינטרנט

  דפים

 • ספקים

  ספקים
  חשבונאות

 • ניהול

  קבצים
  משלוחים ומסים
  מטבעות
  יומני אירועים
  יבוא נתונים
  יצוא נתונים