דף הזמנה

דף הזמנה

על ידי לחיצה על מספר הזמנה או דרך גלגל שיניים, מול הזמנה רצויה, ואז הצג

איך לעבור לדף הזמנה
אתם תעברו לדף פרטי הזמנה

דף פרטי הזמנה

1. סטטוס - ניתן לשנות סטטוס הזמנה
2. פרטי תשלום - פרטי תשלום מפורתת. אם תשלום בוצע דרך פייפל' יוצג בחלק זה מזהה עסקה. לדוגמה:

דוגמה פייפל
 
3. מנוהל על ידי - אפשר לקבוה מנהל הזמנה (במקרה אם יש לך מנהלים נוספים בחנות שלכם)
4. פרטי משלוח - פרטי משלוח של הזמנה
5. מידע על לקוח - פרטי לקוח
6. הוראות מנהל האתר - אזור שבו אתם יכולים לכתוב הוראות להזמנה
7. הערות של לקוח - אזור שבו מוצגים הוראות של לקוח  במהלך ביצוע הזמנה